Bộ nồi M2 (3cái)

Giá 1.314.500₫

1 nồi hai quai 1,1L 299.200đ

1 nồi hai quai 1,9L 451.000đ

1 nồi hai quai 2,6L 588.500đ

1 vỉ lót nồi 49.500đ

Tổng giá là 1.388.200đ được giảm 5.3% còn 1.314.500đ