Bộ nồi M1 (3cái)

Giá 836.000₫

1 nồi vành tròn 0,8L 198.000đ

1 nồi vành tròn 1,0L 231.000đ

1 nồi vành tròn 2.2L 451.000đ

Tổng giá là 880.000đ được giảm 5% còn 836.000đ