Bộ đồ ăn 25sp Quả Ngọt (tặng thêm 2 bát cơm)

Giá 1.166.000₫

 

Bộ đồ ăn Quả Ngọt 6 người gồm 25 sản phẩm:

         - 6 Bát cơm 12cm

         - 6 Đĩa lót bát cơm 15,5cm

         - 6 Chén nước chấm 9cm

         - 1 Đĩa tròn 20cm

         - 2 Đĩa tròn 27cm

         - 1 Đĩa sâu 23cm

         - 1 Tô 20cm

được tặng thêm 2 bát cơm 12cm. Tổng cộng là 25 sản phẩm.