Bộ đồ ăn Camellia trắng 23sp

Giá 814.000₫

Bộ đồn ăn Camellia trắng 6 người 23 sản phẩm gồm:

- 6 Bát cơm 11,5cm

- 6 Đĩa lót bát cơm 15,5cm

- 6 Chén nước chấm 9cm

- 1 Đĩa tròn 20cm

- 1 Đĩa súp 23cm

- 2 Đĩa tròn 27cm

- 1 Tô 20cm