Bộ đồ ăn 22sp Trà Mi

Giá 1.039.500₫

Bộ đồ ăn 22 sản phẩm Trà Mi bao gồm:

6 Bát cơm 12cm

6 Đĩa lót bát cơm 15,5cm

6 Chén chấm 9cm

1 Đĩa tròn 20cm

1 Đĩa tròn 27cm

1 Đĩa súp 23cm

1 Tô 20cm