Bộ đồ ăn 14sp Việt Quất

Giá 1.100.000₫

Bộ đồ ăn 14 sản phẩm Việt Quất bao gồm:

6 Bát cơm 11,5cm

4 Tô 16cm

1 Tô 20cm

1 Đĩa tròn 22cm

1 Đĩa tròn 27cm

1 Đĩa tròn sâu 25cm