Bộ đồ ăn 14sp Tuyết Liên

Giá 1.254.000₫

Bộ đồ ăn 14sp Tuyết Liên bao gồm:

6 bát cơm 11,5cm

4 tô 16cm

1 tô 20cm

1 đĩa tròn sâu 25cm

1 đĩa tròn 22cm

1 đĩa tròn 27cm