Bộ đồ ăn 14sp Trà Mi

Giá 1.056.000₫

Bộ đồ ăn 14 sản phẩm Trà Mi bao gồm:

6 Bát cơm 11,5cm

4 Tô 14cm

1 Tô 20cm

1 Tròn 20cm

1 Tròn 27cm

1 Đĩa súp 23cm