Bộ đồ ăn 14sp Loa Kèn

Giá 1.210.000₫

Bộ đồ ăn 14 sản phẩm Loa Kèn bao gồm:

6 Bát cơm 11cm

4 Tô 14cm

1 Tô 23cm

1 Đĩa tròn 20cm

1 Đĩa tròn 28cm

1 Đĩa súp 23cm