Bộ đồ ăn 11sp Hồng Đào

Giá 497.200₫

Bộ đồ ăn 11 sản phẩm Hồng Đào bao gồm:

6 Bát cơm 11cm

2 Chén chấm 9cm

1 Đĩa tròn 26cm

1 Đĩa sâu lòng 23cm

1 Tô trung 20cm