Bộ đồ ăn 10sp Jasmine ip vcv

Giá 481.800₫

Bộ đồ ăn 10 sản phẩm Jasmine ip viền chỉ vàng bao gồm:

6 Bát cơm 11cm

2 Đĩa tròn 22cm

1 Đĩa súp 23cm

1 Tô thấp 20cm