Bộ đồ ăn 10sp Hoàng Mai

Giá 522.500₫

Bộ đồ ăn 10 sản phẩm Hoàng Mai bao gồm:

6 Bát cơm 11cm

2 Đĩa tròn ảo 22cm

1 Đĩa sâu lòng 23cm

1 Tô trung 20cm