Bộ cà phê 1,25L Vuông ngà

Giá 765.600₫

1 Bình cà phê 1,25L

6 Tách cà phê 0,22L

6 Đĩa lót tách 15cm

1 Chén đường

1 Rót sữa